bip.topolka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Topólka www.topolka.pl
Uchwały Rady strona główna 

Poprzednie
Uchwała Nr XIII/123/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2013.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:29:53 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:30:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/122/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:35:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/121/12 z 21grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka  dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:37:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/120/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012-2020.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:42:26 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:45:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/119/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:48:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/118/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:01:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/117/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:04:09 Informację zaktualizowano 2013-07-18 09:04:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/116/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:05:51 Informację zaktualizowano 2023-02-08 13:48:30, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/115/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia na rok 2013 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania                           problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:10:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/114/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:26:47 Informację zaktualizowano 2013-07-18 09:30:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/113/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:01:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/111/05 Rady Gminy Topólka zdnia 10
marca 2005r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:07:09, wprowadzający: Anna Wasiak

Zobacz:
   2023 r.
   2022 r.
   2021 r.
   2020 r.
   2019 r.
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   Poprzednie
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.topolka.pl