Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. strona główna 

2014 r.
Uchwała NrIII/14/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 12:44:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 12:35:52 Informację zaktualizowano 2015-01-12 12:38:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 12:31:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Plany pracy komisji rady na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 12:25:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 12:13:17 Informację zaktualizowano 2015-01-12 12:16:46, wprowadzający: Anna Wasiak
uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 11:49:24 Informację zaktualizowano 2015-01-12 12:08:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:50:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Ucghwała Nr II/7/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:49:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:47:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:45:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Topólka z dnia 08
grudnia 2014r.
 Uch. Nr 4 komisja budżetowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:41:42, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:35:33 Informację zaktualizowano 2014-12-16 14:36:48, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Topólka z 08
grudnia 2014r.
 Uchwała wybór Wiceprzewodniczącego Rady
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 08:20:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Topólka z 01
grudnia 2014r.
 Uchwała wybór Przewodniczącego Rady
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 08:19:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/196/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała stawka za śmieci
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 13:52:05, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/195/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała podatek leśny na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:41:36, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/194/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 Uchwała podatek rolny na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:40:25, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/193/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała podatek od środków transportowych na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:39:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/192/14 rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 Uchwała - podatek od nieruchomości na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:37:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXII/191/14 Rady Gminy Topólka z 30
października 2014r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:35:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/190/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 rady Gminy Topólka z 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r. Uchwała zmiany w budżecie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 13:35:38 Informację zaktualizowano 2014-10-08 13:37:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/189/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014 - 2020. Uchwała WPF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 13:29:02 Informację zaktualizowano 2014-10-08 13:31:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXI/188/14 Rady Gminy Topólka z 26
września 2014r.
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości nr 31/21, o powierzchni 48m2, położonej w miejscowości Topólka. Uchwała Dzierżawa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 12:51:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/187/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:22:48, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/186/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:21:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/185/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:19:03 Informację zaktualizowano 2014-07-09 13:55:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/184/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014- 2020.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:17:10 Informację zaktualizowano 2014-07-09 13:43:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/183/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r.
w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014 - 2020.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:16:06 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:59:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/182/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań własnych powiatu.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:14:25 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:30:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/181/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego o numerze WND-POKAL 09.01.01-04-029/13 p.n. „Przedszkolak przyszłości” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:13:25 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:29:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/180/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka-Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku oraz ponownie rzeką Zgłowiączką. uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:11:55 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:28:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała NrXX/179/14 Rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium za 2013 rok.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:10:48 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:27:37, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XX/178/14 rady Gminy Topólka z 25
czerwca 2014r.
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2013 rok. uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 12:08:42 Informację zaktualizowano 2014-07-09 12:26:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIX/177/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:37:31 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:56:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/176/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014 - 2020.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:35:02 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:56:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/175/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:30:06 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:56:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/174/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2014- 2020.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:27:14 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:55:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/173/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka, uchwalonego uchwałą NR XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:24:44 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:55:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/172/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:20:33 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:54:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/171/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:15:00 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:54:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchgwała Nr XIX/170/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 08:12:53 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:53:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/169/14 Rady Gminy Topólka z 28
marca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:47:02 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:53:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIX/168/14 Rady Gminy Topólka z dnia
28 marca 2014r.
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy.  uchwała
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:34:43 Informację zaktualizowano 2014-06-03 09:53:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku