Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady strona główna 

Uchwały Rady

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7098 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/330/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:49:59 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:01:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7097 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/329/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:46:22 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:02:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/328/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Uchwała Nr L/328/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:44:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/327/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7096 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/327/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:42:57 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:03:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/326/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7095 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr L/326/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:41:11 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:04:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7094 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/325/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:39:23 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:04:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 i zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr LIV/324/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:37:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7092 z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/323/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:32:38 Informację zaktualizowano 2023-11-22 12:05:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LIV/322/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:30:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7149 z dnia 24 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LIV/321/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-20 12:29:35 Informację zaktualizowano 2023-11-27 10:36:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6414 z dnia 23 października 2023 r.

Uchwała Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 13:55:55 Informację zaktualizowano 2023-10-23 15:06:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6088 z dnia 5 października 2023 r.

Uchwała Nr LII/319/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:42:53 Informację zaktualizowano 2023-10-10 08:44:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Uchwała Nr LII/318/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:41:06, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 6087 z dnia 5 października 2023 r.

Uchwała Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:39:16 Informację zaktualizowano 2023-10-10 08:43:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIII/316/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LII/316/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-03 14:34:53 Informację zaktualizowano 2023-10-03 14:44:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 26 września 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 12:37:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”

Uchwała Nr LI/315/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:10:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr LI/314/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:08:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4604 z dnia 7 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LI/313/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 13:05:07 Informację zaktualizowano 2023-07-10 07:42:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Uchwała unieważniona uchwałą Nr XXV/57/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/312/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:59:40 Informację zaktualizowano 2023-08-04 13:51:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4603 z dnia 7 lipca 2023 r. 

Uchwała Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:52:26 Informację zaktualizowano 2023-07-10 07:43:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr LI/310/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:50:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LI/309/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:46:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

Uchwała Nr LI/308/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:44:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr LI/307/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-05 12:41:10 Informację zaktualizowano 2023-07-05 12:42:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr L/306/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:55:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3894 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr L/305/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:52:17 Informację zaktualizowano 2023-06-07 08:47:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3963 z dnia 9 czerwca 2023 r.


 

Uchwała Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-05 09:43:09 Informację zaktualizowano 2023-06-12 10:27:51, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2716 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/303/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 10:36:54 Informację zaktualizowano 2023-06-05 09:37:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2756 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-19 10:34:19 Informację zaktualizowano 2023-04-25 09:36:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/301/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:10:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/300/ Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/300/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:06:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/299/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:04:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/298/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:03:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVIII/297/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 12:01:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2023 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2061 z dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/296/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 11:59:15 Informację zaktualizowano 2023-04-11 08:32:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2187 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-30 11:52:44 Informację zaktualizowano 2023-04-04 09:37:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 875 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:03:26 Informację zaktualizowano 2023-02-16 12:07:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wojta Gminy Topólka

Uchwała Nr XLVII/293/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 11:01:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 873 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/292/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:59:21 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:07:30, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/291/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 872 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/291/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:57:43 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:06:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 871 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:54:51 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:05:19, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 870 z dnia 3 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/289/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:52:14 Informację zaktualizowano 2023-02-06 10:08:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1005 z dnia 8 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/288/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:51:22 Informację zaktualizowano 2023-02-09 15:10:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVII/287/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:50:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 245 z dnia 9 stycznia 2023 r.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/290/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:56:28 Informację zaktualizowano 2023-02-08 13:53:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 244 z dnia 9 stycznia 2023 r.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/294/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/285/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:54:44 Informację zaktualizowano 2023-02-08 14:23:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/284/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Uchwała Nr XLVI/284/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:52:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Uchwała Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:45:46 Informację zaktualizowano 2023-01-03 14:47:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:43:32 Informację zaktualizowano 2023-01-03 14:48:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/281/22 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2023

Uchwała Nr XLVI/281/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:40:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 391 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:39:10 Informację zaktualizowano 2023-01-16 12:44:19, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/279/22 Rada Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Uchwała Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:37:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 390 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/278/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:35:50 Informację zaktualizowano 2023-01-16 12:45:40, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLVI/277/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XLVI/277/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 14:30:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7055 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 11:53:48 Informację zaktualizowano 2022-12-19 14:33:49, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLV/275/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7054 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLV/275/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 11:48:48 Informację zaktualizowano 2022-12-19 14:32:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/274/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r

Uchwała Nr XLIV/274/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:33:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLV/276/22 Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:31:46 Informację zaktualizowano 2022-12-15 13:58:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6013 poz. z dnia 23 listopada 2022 r.


Uchwała uchylona uchwałą Nr XLVII/292/23 rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV/272/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:24:12 Informację zaktualizowano 2023-02-08 14:14:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/271/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Uchwała Nr XLIV/271/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:22:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6012 z dnia 23 listopada 2022 r.


Uchwała unieważniona w części dotyczacej §5 ust. 2 w zakresie słów; "(...) i rozliczają się (...)" Uchwałą Nr XXXII/74/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:20:49 Informację zaktualizowano 2022-12-05 10:16:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/269/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6011 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/269/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:19:15 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:21:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023


Uchwala opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6010 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/268/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:15:51 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:18:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/267/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatkuleśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. , poz. 6009 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/267/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:13:42 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:16:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/266/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6008 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/266/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:11:38 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:16:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/265/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6007 z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/265/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:09:46 Informację zaktualizowano 2022-11-24 10:20:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:07:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6103 z dnia 28 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/263/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 13:06:14 Informację zaktualizowano 2022-11-30 08:06:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIII/262/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11października 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XLIII/262/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 11:35:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5274 z dnia 19 października 2022 r.

Uchwała Nr XLIII/261/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-14 11:32:24 Informację zaktualizowano 2022-10-19 13:46:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5184 z dnia 12 października 2022 r.

Uchwała Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 10:05:29 Informację zaktualizowano 2022-10-12 14:28:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:58:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/258/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 5183 z 12 października 2022 r.

Uchwała Nr XLII/258/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:56:04 Informację zaktualizowano 2022-10-12 14:29:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLII/257/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XLII/257/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 09:51:41 Informację zaktualizowano 2022-10-07 09:54:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022r . zmieniająca Uchwałę nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4460 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 13:00:06 Informację zaktualizowano 2022-09-06 13:19:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/255/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4459 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/255/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:42:07 Informację zaktualizowano 2022-09-06 13:20:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4458 z dnia 6 września 2022 r.

Uchwała Nr XLI/254/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:31:07 Informację zaktualizowano 2022-09-07 09:09:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/253/22 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

Uchwała Nr XXXX/253/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:19:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/252/22 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Uchwała Nr XXXX/252/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:17:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3895 z dnia 28 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XXXX/251/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:16:21 Informację zaktualizowano 2022-07-29 13:10:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/250/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kuajwsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3886 z dnia 27 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XXXX/250/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:14:28 Informację zaktualizowano 2022-07-27 14:16:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXX/249/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXX/249/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 13:08:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:53:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Uchwała Nr XXXIX/247/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:51:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXX/246/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie 

Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:50:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3189 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:48:52 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:04:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3188 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:46:56 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:04:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3187 z dnia 17 czerwca 2022 r.


Uchwała unieważniona w zakresie pkt 6 Pouczenia Uchwałą Nr XX/58/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLII/260/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:44:09 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:04:18, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3186 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:42:12 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:05:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:40:26, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3185 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:38:52 Informację zaktualizowano 2022-06-17 13:06:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:36:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/238/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/238/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:34:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/237/22 Rady Gminy Topolka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/237/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:32:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIX/236/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topolka

Uchwała Nr XXXIX/236/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 15:28:58 Informację zaktualizowano 2022-06-13 15:57:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/248/22 Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.


Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLVI/282/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:55:06 Informację zaktualizowano 2023-01-05 08:40:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/234/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2692 z dnia 16 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXXVIII/234/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:51:18 Informację zaktualizowano 2022-05-16 12:00:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIII/233/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 14:48:01, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmain w budżecie i WPF

Uchwała Nr XXXVII/232/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:43:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2183 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:40:47 Informację zaktualizowano 2022-04-19 13:50:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 2182 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/230/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-15 11:35:29 Informację zaktualizowano 2022-04-19 13:53:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1585 z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/229/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 09:27:48 Informację zaktualizowano 2022-04-01 13:15:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 09:24:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/227/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Uchwała Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 14:21:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/226/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku”


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1308 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 14:18:58 Informację zaktualizowano 2022-03-16 11:00:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/225/22 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1307 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/225/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:59:32 Informację zaktualizowano 2022-03-16 10:59:15, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/224/22 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka


Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVII/231/22 Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1306 z dnia 16 marca 2022 r.


 

Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:55:28 Informację zaktualizowano 2022-05-23 14:30:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXV/223/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1305 z dnia 16 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/223/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 13:46:07 Informację zaktualizowano 2022-03-16 10:56:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku