Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° Kadencja 2018-2023
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Poprzednie strona główna 

Poprzednie
Uchwała Nr XIII/123/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2013.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:29:53 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:30:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/122/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:35:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/121/12 z 21grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka  dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:37:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/120/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012-2020.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:42:26 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:45:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/119/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:48:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/118/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:01:55, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/117/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:04:09 Informację zaktualizowano 2013-07-18 09:04:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/116/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:05:51 Informację zaktualizowano 2013-07-18 09:06:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/115/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia na rok 2013 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania                           problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Topólka.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:10:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/114/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 09:26:47 Informację zaktualizowano 2013-07-18 09:30:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/113/12 z 21 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie: uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021.

 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 10:01:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XV/111/05 Rady Gminy Topólka zdnia 10
marca 2005r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:07:09, wprowadzający: Anna Wasiak
wersja do druku