Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2021 r. strona główna 

2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/222/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021


Uchwała uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-13 09:05:11 Informację zaktualizowano 2022-05-23 14:28:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/221/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:04:13 Informację zaktualizowano 2022-01-13 09:02:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/220/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:03:45 Informację zaktualizowano 2022-01-13 09:00:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/219/21 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 345 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:03:02 Informację zaktualizowano 2022-01-13 13:48:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/218/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:01:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/217/21 zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 245 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:01:02 Informację zaktualizowano 2022-01-13 10:01:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIV/216/21 zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXIV/216/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 10:00:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 12:53:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 12:49:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6917 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/213/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 12:46:33 Informację zaktualizowano 2021-12-28 08:49:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:48:52, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Topólka

Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:47:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/210/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII/210/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:45:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXXII/209/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:44:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5722 z dnia 23 listopada 2021

Uchwała Nr XXXII/208/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:21:11 Informację zaktualizowano 2021-11-23 13:04:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5721 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:19:40 Informację zaktualizowano 2021-11-23 13:05:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5720 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/206/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:17:56 Informację zaktualizowano 2021-11-23 13:08:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień w tym podatku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5719 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:15:49 Informację zaktualizowano 2021-11-23 13:07:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5718 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 14:11:52 Informację zaktualizowano 2021-11-23 13:12:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXI/203/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5457 z dnia 5 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/203/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 13:05:35 Informację zaktualizowano 2021-11-12 07:42:06, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXI/202/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXXI/202/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 12:58:54, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka

Uchwała Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 12:50:33, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólk z dnia 20 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego


Uchwała unieważniona Uchwałą Nr XXIV/80/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 r.

Uchwała Nr XXX/200/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 11:09:45 Informację zaktualizowano 2021-10-25 09:20:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2021-2026


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4575 z dnia 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:56:04 Informację zaktualizowano 2021-09-20 07:27:50, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4502 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:54:27 Informację zaktualizowano 2021-09-15 09:25:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2021/2022


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4501 z dnia 14 września 2021r.


Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 133/2021 z dnia 12 października Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w części §3 uchwały.

Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:52:48 Informację zaktualizowano 2021-10-25 09:20:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4500 z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:50:58 Informację zaktualizowano 2021-09-15 09:25:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:41:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/194/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:44:33, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:42:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

Uchwała Nr XXVIII/192/21 Rady Gminy Topólka

Załącznik do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:38:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/21 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3687 z dnia 12 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 14:20:55 Informację zaktualizowano 2021-07-12 14:41:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 08:23:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topolka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 08:21:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2989 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 08:17:56 Informację zaktualizowano 2021-06-14 08:29:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę N|r XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3075 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 08:16:15 Informację zaktualizowano 2021-06-18 09:50:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XX/186/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2632 z dnia 21 maja 2021

Uchwała Nr XXV/186/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 10:40:07 Informację zaktualizowano 2021-05-24 10:43:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

 Uchwała Nr XXV/185/21 Rady Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2021-05-24 10:37:53 Informację zaktualizowano 2021-05-24 10:38:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 10:38:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka z dnia 290 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz.1899 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/183/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 10:36:42 Informację zaktualizowano 2021-04-08 08:18:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

Uchwała Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 10:34:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1898 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 10:25:59 Informację zaktualizowano 2021-04-08 08:19:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-06 10:22:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka

Uchwała Nr XXIII/179/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 14:12:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 592 z dnia 3 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 14:09:36 Informację zaktualizowano 2021-02-08 11:26:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIII/177/21 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 14:06:02 Informację zaktualizowano 2021-02-08 11:27:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
wersja do druku