Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady strona główna 

Uchwały Rady

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22  marca 2024 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1916 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/355/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-29 12:58:30 Informację zaktualizowano 2024-04-03 08:13:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2024 roku


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1915 z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/354/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-29 12:57:43 Informację zaktualizowano 2024-04-03 08:12:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Uchwała Nr LX/353/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-29 12:56:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1963 z dnia 28 marca 2024 r.

Uchwała Nr LX/352/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-29 12:56:02 Informację zaktualizowano 2024-04-03 08:14:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Uchwała Nr LIX/351/24 Rady Gminy Topolka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 09:00:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topólka z 13 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 1195 z dnia 22 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LIX/350/24 Rady Gminy Topolka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-20 08:59:03 Informację zaktualizowano 2024-02-23 15:08:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVIII/349/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

Uchwała Nr LVIII/349/23 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-01 12:05:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 761 z dnia 31 stycznia 2024 r. 

Uchwała Nr LVIII/348/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-01 12:01:45 Informację zaktualizowano 2024-02-01 12:43:15, wprowadzający: Ewelina Waszak

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka z 29 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Uchwała Nr LVIII/347/24 Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-01 11:46:43, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zobacz:
 2023 r. .  2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku