Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 r. strona główna 

2015 r.
Uchwała Nr XI/96/15 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2015r.
 w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję od 2016 do 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:24:38, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Topólka z 29
grudnia 2015r.
 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Radziejowie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:01:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 14:09:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie wprowadzenia zmiany do "Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Topólka na lata 2012 - 2020", przyjętego uchwałą Nr XIII/120/12 Rady Gminy Topólka z 21 grudnia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:13:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej cześć 1 do str. 20

Plan gospodarski niskoemisyjnej cześć 2

Plan gospodarki niskoemisyjnej część 3

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 09:54:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/91/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetuna 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 09:08:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 09:05:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/89/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:49:51 Informację zaktualizowano 2016-01-05 08:53:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:44:45, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/87/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:38:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/86/15 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 uchylajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:31:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie ychwalenia budżetu na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:24:18, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 08:12:40 Informację zaktualizowano 2016-01-05 08:14:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:58:14, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:53:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2020 r.

 w sprawie opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:50:21 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:46:34, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:48:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:18:12, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała NrIX/78/15 rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:13:39, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduja sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:09:48, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/76/15 rady Gnminy Topólka z 27
listopada 2015r.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania zystości i porządku na terenie Gminy Topólka (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4813)

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 12:58:04 Informację zaktualizowano 2020-11-17 14:50:44, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IX/75/15 Radyu Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o lasach" oraz "deklaracja na podatek leśny"
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 12:55:43, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/74/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy: "informacja o gruntach" oraz "deklaracja na podatek rolny"
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 12:49:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/73/15 Rady Gnminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wzoru formularzy: "informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" oraz "deklaracja na podatek od nieruchomości".
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 12:45:21, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr IX/72/15 Rady Gminy Topólka z 27
listopada 2015r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 12:40:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czamaninie.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:13:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:11:21, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:09:14 Informację zaktualizowano 2015-11-20 14:17:54, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/68/15 rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:07:05, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:04:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016, na obszarze Gminy Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:02:01, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Topólka z 29
października 2015r.
 Uchwała w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika Sędu Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 11:59:44, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Topólka z dnia
29 października 2015r.
 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr3/15 Zebrania Wiejkskiego Sołectwa Sadłóg z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia współpracy przy realizacji szkoleń w latach 2016 - 2017.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 11:56:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy Topólka z 30
wrzesnia 2015r.
 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gmine Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 15:25:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/62/15 Rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 15:20:51 Informację zaktualizowano 2015-10-15 15:33:32, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/61/15 rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 15:15:28 Informację zaktualizowano 2015-10-15 15:40:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/60/15 rady Gminy Topólka z dnia
30 września 2015r.
 uchylajaca uchwałe w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porzadkowego Wójtra Gminy Topólka dotyczącego ograniczenia poboru wody.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 15:10:42, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VII/59/15 Rady Gminy Topólka z 30
września 2015r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiacych własnośc gminy.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 15:07:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 zmiany w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:18:26 Informację zaktualizowano 2015-07-09 14:33:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:06:49 Informację zaktualizowano 2015-07-09 14:31:05, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/56/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 w sprawie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:04:13, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ograniczenia poboru wody.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:02:22, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 14:00:40, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Topólka z 29
czerwca 2015r.
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 13:58:14, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr V/52/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r
 Uchwała w sprawie upoważnioenia Wójta Gminy Marka Dybowskiego do reperezentowania Gminy Topólka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:32:12 Informację zaktualizowano 2015-05-05 08:09:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr V/51/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Znaniewo
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:25:40 Informację zaktualizowano 2024-01-19 13:00:06, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/50/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Wola Jurkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:24:41 Informację zaktualizowano 2024-01-19 14:20:07, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/49/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Torzewo
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:23:33 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:58:11, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/48/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Topólka
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:22:41 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:57:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/47/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Sierakowy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:20:31 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:57:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/46/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Świerczynek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:19:17 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:56:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/45/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Świerczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:18:18 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:55:32, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/44/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Sadłużek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:17:20 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:54:54, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/43/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Sadłóg
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:16:28 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:54:10, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/42/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Paniewo
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:15:28 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:53:23, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/41/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Paniewek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:14:35 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:52:28, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/40/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Orle
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:13:38 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:51:55, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/39/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Miłachówek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:12:38 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:51:21, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/38/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Kozjaty
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:10:21 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:50:40, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/37/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Kamieńczyk
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 14:00:00 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:50:09, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/36/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statutu Sołectwa Kamieniec
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:58:56 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:49:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/35/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Głuszynek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:27:00 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:49:02, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/34/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Galonki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:19:21 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:48:21, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/33/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Czamaninek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:18:06 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:47:33, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/32/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Czamanin-Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:11:22 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:46:39, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/31/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Czamanin
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:09:52 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:46:03, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/30/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statut Sołectwa Chalno
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:08:55 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:45:30, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/29/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r.

 Statutu Sołectwa Borek
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:07:29 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:44:35, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr V/28/15 Rady Gnminy Topólka z 17
kwietnia 2015r.

Uchwała zmieniona uchwałą Nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z 28 maja 2019 r. 

 Statutu Sołectwa Bielki
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 13:05:16 Informację zaktualizowano 2024-01-19 12:42:02, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 15:08:13 Informację zaktualizowano 2015-05-05 08:01:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 15:04:13 Informację zaktualizowano 2015-05-05 08:00:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 14:59:29 Informację zaktualizowano 2015-05-05 08:00:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 14:56:23 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:45:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 14:52:52 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:44:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:23:45 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:44:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:21:16 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:44:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:17:13 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:43:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:07:24 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:43:18, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:04:02 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:42:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 08:49:08 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:42:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 08:40:01 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:42:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Topólka z 27
marca 2015r.
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 08:30:48 Informację zaktualizowano 2015-05-05 07:41:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku