Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 14:00:23 Informację zaktualizowano 2017-01-03 14:01:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 -2021
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:51:13 Informację zaktualizowano 2017-03-15 13:57:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:44:59 Informację zaktualizowano 2017-01-03 13:46:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/141/16 rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Fianansowej gminy Topólka na lata 2016 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:39:16 Informację zaktualizowano 2017-01-03 13:39:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016 r.
 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:35:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy Topólka na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:26:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/138/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych , przeciwdziałanie narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:22:57 Informację zaktualizowano 2017-01-03 13:23:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:19:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: nadania statutu CUW w Topólce
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:16:51, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: zmiany nazwy GZEAS oraz wyznaczen8e jednostki obsługującej...
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:08:58 Informację zaktualizowano 2017-01-03 13:14:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:06:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:51:25, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:42:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmian w Uchwale Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016-2021
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:20:06 Informację zaktualizowano 2016-11-23 10:21:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:16:35, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/129/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" oraz "deklaracja na podatek od nieruchomości"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:12:27 Informację zaktualizowano 2016-11-23 10:13:31, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/128/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o lasach" oraz "deklaracja na podatek leśny"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:09:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/127/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wzorów formularzy "informacja o gruntach" oraz "deklaracja na podatek rolny" "
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:04:48 Informację zaktualizowano 2016-11-23 10:05:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/126/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 10:01:47, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/125/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016 - 2023
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:59:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/124/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 wn sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:57:09, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/123/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:55:12, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/122/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:53:05, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/121/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 w sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzeday drewna dla celów podatku leśnego na rok 2017 na obszrze Gminy Topólkau
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:50:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XV/120/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 09:47:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmian w budżecie Gminy Topólka na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:49:24 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:20:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:47:44 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:19:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/117/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:44:47 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:19:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/116/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:39:53 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:18:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/115/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:37:34 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:19:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/114/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komnalnymi
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:35:18 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:18:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/113/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 dotyczy uchylenia uchwał
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:32:37 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:18:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIV/112/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 Dotyczy ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 14:30:28 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:17:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego spospbu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4814)

 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:19:56 Informację zaktualizowano 2020-11-17 14:47:22, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XIII/110/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi, składanej przerz właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:16:35 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:17:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie: zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:13:13 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:17:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/108/16 rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:06:15 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:15:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 uchwała w sprawie uchwalenia i przyjecia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Topólka"
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:01:45 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:14:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/106/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2016 z bvudżetu Gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 14:51:22 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:14:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/105/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powoatu radziejowskiego na realizację zadań własnyych powiatu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 14:48:57 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:14:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/104/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 14:46:43 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:13:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XIII/103/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 14:38:45 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:13:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/102/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:43:11 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:12:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/101/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 w sprawie określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ,w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:38:44 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:12:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/100/16 rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:36:21 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:12:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/99/16 Rady Gminy Topólkaz 31
marca 2016r.
 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:35:18 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:11:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/98/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:30:18 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:11:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XII/97/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2016 roku".
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 14:28:31 Informację zaktualizowano 2016-11-10 12:10:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku