Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałe Nr VII/39/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Topólka na cele niezwiazane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 11:12:20, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/235/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/235/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 10:41:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/234/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/234/18 Rady Gminy Topólka w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 10:32:24, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/233/18 Rady Gminy Topólka zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 10:29:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Gminy Topólka w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 10:03:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/231/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/231/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:41:46, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/230/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/230/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:37:43 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:39:03, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/229/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:22:40, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/228/18 Rady Gminy Topólka w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:20:42, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/227/18 Rady Gminy Topólka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:18:41, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/226/18 Rady Gminy Topólka w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019 , na obszarze gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:14:55, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXXI/225/18 Rady Gminy Topólka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:10:25, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXX/224/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 12:11:10, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 12:07:45, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 12:02:42, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXX/221/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:58:49 Informację zaktualizowano 2018-12-07 11:59:17, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXX/220/18 Rady Gminy Topólka z dnia
28 września 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:56:30 Informację zaktualizowano 2018-12-07 12:14:56, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/219/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego "Nasze Sprawy"
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:48:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/218/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:46:14, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/217/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:44:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:37:33 Informację zaktualizowano 2018-12-07 11:38:15, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnuia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:32:36 Informację zaktualizowano 2018-12-07 11:33:53, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Topólka z dnia
10 sierpnia 2018r.
 uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniewie na zakup agregatu prądotwórczego
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:27:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Topólka
 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:24:30, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXIX/212/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 11:21:19 Informację zaktualizowano 2018-12-07 11:22:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 28 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Topólka

 Uchwała Nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 12:25:56 Informację zaktualizowano 2018-12-07 11:57:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:55:24 Informację zaktualizowano 2018-05-28 13:56:00, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2021.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:50:26 Informację zaktualizowano 2018-05-28 13:51:33, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.

Zmiana uchwałą Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:44:48 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:50:45, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/207/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:42:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z
dnia 22 maja 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/206/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 12:36:57, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka
 Uchwała Nr XXVII/205/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Topólka za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Topólka za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 12:32:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:23:57 Informację zaktualizowano 2018-03-27 14:24:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:20:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XLI/256/22 Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:16:49 Informację zaktualizowano 2022-09-07 13:32:05, wprowadzający: Ewelina Waszak
Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
 Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:12:19 Informację zaktualizowano 2018-03-27 14:13:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej.
 Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:09:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:31:40 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:27:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie okręgów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:25:46 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:26:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku"
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:22:53 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:26:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla gminy Topólka na lata 2016 - 2023
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:00:47 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:25:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku