Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° Poprzednie
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady strona główna 

Uchwały Rady
Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia
2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:23:57 Informację zaktualizowano 2018-03-27 14:24:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:20:26, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
 Uchwała Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:16:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
 Uchwała Nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie obwodów głosowania
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:12:19 Informację zaktualizowano 2018-03-27 14:13:06, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22
marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej.
 Uchwała Nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 14:09:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/195/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:31:40 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:27:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie okręgów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:25:46 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:26:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku"
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:22:53 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:26:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22
lutego 2018r.
 Uchwała Nr XXV/196/18 Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla gminy Topólka na lata 2016 - 2023
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 11:00:47 Informację zaktualizowano 2018-03-14 14:25:20, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Zobacz:
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   2014 r.
   2013 r.
   Poprzednie
wersja do druku