Wycinka drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby
fizyczne

PROCEDURA zgłoszania wycinki drzewa

Zgłoszenie wycinki drzewa 2021.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-22 12:11:08.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
usuwanych w związku z inwestycją

PROCEDURA wniosku o wycinkę drzew - przedsiębiorcy

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów - przedsiębiorcy.doc

Oświadczenie do władania nieruchomością osoby prawne.doc

Oświadczenie o prawie do władania nieruchomością.doc

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2021-02-22 12:14:14.
Data wprowadzenia: 2021-02-22 12:14:14
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski