Zmiana rachunku bankowego
2019-12-02 12:46:50
   ...więcej

Raport o stanie Gminy Topólka za rok 2018
2019-06-03 14:45:17
  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2019-05-29 09:43:09
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r. poz. 2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawarteg  ...więcej

Lista osób, którym udzielono ulg, umorzeń bądź odroczeń
2018-05-24 08:22:43
Wójt Gminy Topólka działając na podstawie art 37 ust 1 pkt2 lit.f i g ustawy z dnia 27.08.2009r.o finansach publicznych (Dz.U..z 2017r.poz2077) w związku z przepisami ustawy z dnia 10.03.2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego   ...więcej

Zarządzenie Nr ONiSO.0050.38.2017
2017-09-01 09:48:24
Dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Topólka w udziale stanowiącym 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Wandynowo gm. Bytoń, przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargu u  ...więcej

2017-01-20 15:05:40
  ...więcej

GOPS poszukuje osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
2016-10-10 12:25:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce poszukuje osób do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Zakres podstawowych zadań : sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem oraz reprezentowani  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.62.2015
2015-12-04 08:20:42
Wójta Gminy Topólka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2015-10-19 09:14:47
Przewodniczącego Rady Gminy Topólka w sprawie przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu na kadencję 2016 - 2019.  ...więcej

Informacja dla właścicieli lalsów
2015-08-04 07:31:17
Informacja dla właścicieli lasów o rozpoczęciu opracowania Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019  ...więcej

INFORMACJA w związku z wystąpieniem suszy
2015-07-14 10:45:04
I N F O R M A C J A dla rolników dotycząca indywidualnych protokołów  szacowania szkód spowodowanych suszą. Informuję, że zbierane przez sołtysów w II dekadzie czerwca informacje o uprawach dotkniętych susz  ...więcej

Informacja dla właścicieli i opiekunów psów
2015-03-04 09:41:37
Właściciele i opiekunowie psów   Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się – często całymi watahami – psów, powodujących bardzo poważne zagrożenie dla życia  ...więcej

Informacja dla mieszkańców Gminy Topólka
2014-10-14 11:22:19
  ...więcej

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
2013-09-19 13:02:56
Oznakowania kolorystyczne pojemników do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych.   ...więcej

Odbiorór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2013-09-19 13:01:51
Informacja Wójta Gminy Topólka o świadczeniu usług z zakresu odbioru i zagospdarowaia odpadów komunalnyuch.   ...więcej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
2013-09-19 13:00:08
Topólka, 2010-07-13INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYNA USŁUGĘ PN. Organizacja wakacji 2010 na terenie Gminy TopólkaWójt Gminy Topólka informuje, że w ramach procedury CPP w konkursie na świadczenie usług społecznych pn. Organizacja wakacji 2010 n  ...więcej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
2013-09-19 12:58:50
Topólka, 2009-06-19INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYNA USŁUGĘ PN. Organizacja wakacji 2009 na terenie Gminy TopólkaWójt Gminy Topólka informuje, że w ramach procedury CPP w konkursie na świadczenie usług społecznych pn. Organizacja wakacji 2009 n  ...więcej

Informacja
2013-07-17 12:31:37
Z dniem 15.06.2005r. zamówienia na kolczyki dla bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz składać można w Prywatnej Lecznicy dla Zwierząt MAX u Piotra Wolfa w Topólkce 38.Przykładowa cena kpl kolczyków dla bydła ok 4 zł.   ...więcej

Zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin w uprawach
2013-07-17 12:31:15
W związku z występującym okresem intensywnego wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz licznymi interwencjami organizacji pszczelarskich naszego województwa o nieprzestrzeganiu zasad stosowania środków ochrony roślin – prosi się rolników  ...więcej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OTWOERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INNYM KRAJU CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSIEJ
2013-07-17 12:30:03
W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy polscy, którzy zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim UE lub świadczyć usługi transgranicz  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 65
poprzednie     następne