Budżet 2016

Informacja roczna Wójta Gminy Topólka z 30 maja
2017r.
 nforamacja roczna z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:47:08 | Data modyfikacji: 2017-06-01 12:51:24.
Uchwała Nr 5/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
3 kwietnia 2017 roku.
 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Topólka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:37:28.
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 marca 2017r.
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 14:31:46.
Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 zmiany w budżecie gminy na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:37:04 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:40:17.
Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Topólka na lata 2016 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:13:27 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:40:39.
Zarzadzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 grudnia 2016r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:14:16 | Data modyfikacji: 2016-12-15 12:30:24.
Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Topólka
z 22 listopada 2016r.
 Zmiany w budzecie gminy na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:06:25 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:07:45.
Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:03:57.
Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Topólka z 10
listopada 2016r.
 U Zmiany w WPF na 2016r..pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:54:55 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:00:22.
Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Topólka
z 24 października 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 09:07:24 | Data modyfikacji: 2016-10-25 09:28:31.
Uchwała Nr XIV/119/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016 roku
 dotyczy zmian w Budżecie Gminy Topólka na 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:58:26.
Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Topólka z 29
września 2016r.
 Zmiany w Wieloletnej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:51:43 | Data modyfikacji: 2016-10-06 15:07:39.
Zarzadzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 sierpnia 2016r.
 Zmiany w budżecie gminy na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 11:51:50 | Data modyfikacji: 2016-09-06 11:53:36.
Zarządzenie nr0050.36.2016 Wójta Gminy Topólka
z 12 sierpnia 2016r.
 Zmainy w budżecie gminy na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 09:36:10 | Data modyfikacji: 2016-08-17 09:46:10.
Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Topólka
z 13 lipca 2016r.
 Zarządzenie w sprawie zmiany w Uchwale NrX/85/15 Tady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-07-14 12:11:31 | Data modyfikacji: 2016-07-14 12:15:30.
Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 czerwca 2016r.
 Zmiany w budżecie na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:27:46 | Data modyfikacji: 2016-07-05 15:50:50.
Uchwała Nr XIII/109/16 Rady Gminy Topólka z 22
czerwca 2016r.
 Zmiany w budżecie na rok 2016.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:25:26 | Data modyfikacji: 2016-07-05 15:48:56.
 Sprawozdanie kwartalne.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 12:32:14.
Uchwała NrXII/99/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 I WPF zmiany.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-04-28 10:30:08 | Data modyfikacji: 2016-04-28 10:33:50.
Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Topólka
z 27 kwietnia 2016r.
 Za. budżet na 2016r zmiany.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-04-28 10:08:08 | Data modyfikacji: 2016-04-28 10:12:31.
Uchwała Nr XII/100/16 Rady Gminy Topólka z 31
marca 2016r.
 budżet na 2016r zmiany.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:08:30 | Data modyfikacji: 2016-04-28 09:13:05.
Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Topólka
z 08 marca 2016r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:46:36 | Data modyfikacji: 2016-04-28 08:59:32.
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 stycznia 2016r.
 zmiana uchwały Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-02-09 14:19:59 | Data modyfikacji: 2016-04-28 08:58:41.
Zarządzenie Nr 005.2.2016 Wójta Gminy Topólka z
27 stycznia 2016r.
 zm. w budżecie 2016r.pdf

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-28 12:08:30 | Data modyfikacji: 2016-04-28 08:56:47.
Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:10:09.
Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2015r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:00:50 | Data modyfikacji: 2016-02-10 13:04:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-05 11:00:50
Data modyfikacji: 2016-02-10 13:04:31
Opublikowane przez: Anna Wasiak