Budżet 2019

Informacja budżetowa za 2018 rok

Bilans UG.2018

informacja dodatkowa UG.2018

Rachunek zysków i strat UG.2018

Zestawienie zmian w funduszu UG.2018

Bilans CUW.2018

informacja dodatkowa CUW.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej CUW.2018.pdf

Rachunek zysków i strat CUW.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu CUW.2018.pdf

Bilans GOPS.2018.pdf

Informacja dodatkowa GOPS.2018.pdf

wyciąg z informacji dodatkowej GOPS.2018.pdf

Rachunek zysków i strat GOPS.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu GOPS.2018.pdf

Bilans SP Paniewo.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Paniewo.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Paniewo.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Paniewo.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Paniewo.2018.pdf

Bilans SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa SP Topólka.2018.pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej SP Topólka.2018.pdf

Rachunek zysków i strat SP Topólka.2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu SP Topólka.2018.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie B-Jed.pdf

Sprawozdanie B-Skon.pdf

Sprawozdanie B-Wyk.pdf

Sprawozdanie F-Inf.pdf

Sprawozdanie F-Rzs.pdf

Sprawozdanie F-Zzf.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2019-03-26 11:36:59 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:58:01.
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka
 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:39:01 | Data modyfikacji: 2019-02-04 10:03:50.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu.
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:33:49.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Topólka na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:30:41.
Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.
 Informacja opisowa do Budżetu na 2019r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:59:03 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:59:38.
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:15:41 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:16:36.
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2018r.
 Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:01:58 | Data modyfikacji: 2019-01-14 10:03:36.
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy
Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:22:46.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
gminy Topólka na 2019 rok
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Topólka na 2019 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:19:01.
Projekt budżetu gminy na 2019 rok
 Projekt budżetu gminy na rok 2019

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:14:36 | Data modyfikacji: 2018-12-19 09:15:25.
Opinia o projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2022
 Opinia o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:10:10.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Topólka na lata 2019 - 2022
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:42:54 | Data modyfikacji: 2018-12-19 09:05:10.
Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:42:54
Data modyfikacji: 2018-12-19 09:05:10
Opublikowane przez: Anna Wasiak