Budżet 2017

Uchwała Nr 3/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 08
maja 2018r.
 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady gminy Topólka z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:10:44.
Opinia komisji rewizyjnej rady gminy Topólka o
wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok
 Opinia komisji rewizyjnej rady gminy Topólka o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:49:16.
Uchwała Nr 5/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz z
dnia 9 kwietnia 2018r.
 Uchwała Nr 5/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta gminy Topólka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:57:12 | Data modyfikacji: 2018-04-11 10:04:44.
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka
z 26 marca 2018r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
 Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka z 26 marca 2018r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz bilansu z wykonania budżetu gminy Topólka, bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachuneku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:01:44 | Data modyfikacji: 2018-04-03 15:11:32.
Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:41:56 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:52:23.
Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:39:35 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:52:00.
Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13
grudnia 2017r.
 Uchwała Nr 14/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz 13 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:35:51 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:53:10.
Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2018 rok.
 Uchwała Nr XXIV/195/17

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:28:40 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:50:21.
Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na
lata 2018 - 2021.
 Uchwała Nr XXIV/194/17

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:26:12 | Data modyfikacji: 2020-05-06 07:48:52.
Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Topólka z 28
grudnia 2017 roku w sprawie: znian w uchwale Nr
XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/193/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:22:08 | Data modyfikacji: 2018-01-12 13:22:35.
Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Topólka z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w uchwale Nr
XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Topólka na lata 2017 - 20121.
 Uchwała Nr XXIV/192/17

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:18:56 | Data modyfikacji: 2018-01-12 13:36:13.
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 października 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:15:51 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:16:19.
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:30:59.
Uchwała Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:26:17 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:27:03.
Uchwała Nr XXI/173/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:23:45 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:24:17.
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 sierpnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 11:07:40 | Data modyfikacji: 2017-08-25 11:12:30.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
 Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:40:03.
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z 19 lipca 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:10:37 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:13:17.
Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:42:55 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:43:31.
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z 28 czerwca 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:38:05 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:39:03.
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 kwietnia 2017r.
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:08:54 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:10:30.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
20 kwietnia 2017r. z wykonania budżetu gminy za
2017 rok.
 SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:43:28.
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2017r. Wójta Gminy
Topólka

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 Zarządzenie Nr 0050.0.2017 Wójta Gminy Topólka z 03 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 15:18:29 | Data modyfikacji: 2017-02-22 15:20:43.
Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:41 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:07:10.
Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:09 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:57:31.
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:23:50 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:24:50.
Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:20:56 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:55:35.
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 września 2016r.
 dotyczy założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:11:43.
Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:11:43
Opublikowane przez: Anna Wasiak