> Budżet 2017

Budżet 2017

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 października 2017r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:15:51 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:16:19.
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka
z 29 września 2017r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:30:59 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:16:19.
Uchwała Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:26:17 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:27:03.
Uchwała Nr XXI/173/17 Rady Gminy Topólka z 28
września 2017r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:23:45 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:24:17.
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka
z 23 sierpnia 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 11:07:40 | Data modyfikacji: 2017-08-25 11:12:30.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
 
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:40:03 | Data modyfikacji: 2017-08-25 11:12:30.
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka
z 19 lipca 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:10:37 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:13:17.
Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z 23
czerwca 2017r.
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:42:55 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:43:31.
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka
z 28 czerwca 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 14:38:05 | Data modyfikacji: 2017-06-30 14:39:03.
Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka
z dnia 25 kwietnia 2017r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:08:54 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:10:30.
Informacja kwartalna Wójta Gminy Topólka z dnia
20 kwietnia 2017r. z wykonania budżetu gminy za
2017 rok.
 
SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:43:28 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:10:30.
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2017r. Wójta Gminy
Topólka

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

 
Zarządzenie Nr 0050.0.2017 Wójta Gminy Topólka z 03 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-02-22 15:18:29 | Data modyfikacji: 2017-02-22 15:20:43.
Uchwała Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 
w sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:41 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:07:10.
Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z 22
grudnia 2016r.
 
w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:09 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:57:31.
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 
w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:23:50 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:24:50.
Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Topólka
z 14 listopada 2016r.
 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:20:56 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:55:35.
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Topólka
z 30 września 2016r.
 
dotyczy założeń do opracowania projektu budżetu Gminy Topólka na 2017 rok.

Opublikowane przez: Anna Wasiak | Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:11:43 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:55:35.
Data wprowadzenia: 2016-10-11 09:11:43
Opublikowane przez: Anna Wasiak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Topólka 22
87-875 Topólka
Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Dybowski
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-90-35
Fax: (+48 54) 286-90-35
e-mail: sekretariat@topolka.pl