Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

bilans 2022 gops.pdf

informacja dodatkowa gops 2022.pdf

rachunek zysków i strat 2022 gops.pdf

wyciąg z danych informacja dodatkowa 2022 gops.pdf

zestawienie zmain w funduszu 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2023-05-04 13:18:23.
Zestawienie zmian w funduszu GOPS 2021 r
 zestawienie zmian w funduszu gops 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:57:28.
Wyciąg z danych informacja dodatkowa GOPS 2021
 wyciąg z danych informacja dodatkowa gops 2021.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:56:12.
Rachunek zysków i strat 2021
 rachunek zysków i strat 2021 r. gops.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:54:52.
Informacja dodatkowa 2021
 informacja dodatkowa 2021 gops.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:53:26.
Bilans 2021
 bilans gops 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:52:13.
Zestawienie zmian w funduszu 2020
 zestawienie zmian w funduszu gops 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:15:17.
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej
2020
 wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej gops 2020.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:14:25.
Rachunek zysków i strat 2020
 rachunek zysków i strat gops 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:13:16.
Informacja dodatkowa
 informacja dodatkowa 2020 r. gops.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:12:32.
Bilans 2020
 bilans gops 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:11:35.
Rachunek zysków i strat- BILANS 2019
 Rachunek zysków i strat GOPS 2019..pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 09:28:11.
Wyciąg z danych, informacja dodatkowa- BILANS
2019
 wyciąg z danych informacja dodatkowa GOPS 2019.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 09:23:34.
Zestawienie zmian w funduszu- BILANS 2019
 zestawienie zmian w funduszu GOPS 2019.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 09:21:08.
Informacja dodatkowa- BILANS 2019
 informacja dodatkowa GOPS 2019.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:42:17.
BILANS 2019
 bilans GOPS 2019.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:39:48.

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:39:48
Autor: Magdalena Marczewska
Opublikowane przez: Gops Topolka