Zapytania ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego
 wyniki zapytania ofertowego 2022.jpg

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2022-01-11 08:47:05.
Informacja o wyniku zapytania
 informacja.jpg

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2022-01-10 08:58:46.
Zapytanie ofertowe 2.12.2021 r. Specjalistyczne
Usługi Opiekuńcze

Załącznik nr 1 -Formularz oferty.odt

Załącznik nr 2 - Oświadczenie.odt

Załącznik nr 3 - Wzór umowy zlecenia.odt

Załącznik nr 4 - Wzór rachunku.odt

Załącznik nr 5 - Karta pracy.odt

Załącznik nr 6- RODO.odt

 Zapytanie ofertowe- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Szcześniak | Data wprowadzenia: 2021-12-02 10:14:13 | Data modyfikacji: 2021-12-02 10:16:47.
 

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 15:04:06.
Wyniki wg rodzaju usług oraz liczba zdobytych
punktów w zapytaniu ofertowym na SUO
 

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 15:03:00.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego
 Informacja o wyniku zapytania ofertowego.jpg

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-09-25 14:07:48.
Ogłoszenie o zamówieniu
 SUO - ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG.pdf

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2020-09-01 10:56:21.

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2020-09-01 10:56:21
Autor: Magdalena Marczewska
Opublikowane przez: Gops Topolka