Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Topólka 22,  87-875 Topólka

telefon 542869068, 530 736 372

 

 

Pracownicy:

1. kierownik GOPS - 

2. starszy pracownik socjalny - Magdalena Szcześniak

3. starszy pracownik socjalny - Ewa Kwiatkowska

4. pracownik socjalny - Małgorzata Wojewoda

5. inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego - Agnieszka Ratajczyk

6. inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Monika Manista

 

Asystent rodziny- Lila Wajer

 

 

Opublikowane przez: Gops Topolka | Autor: Magdalena Marczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:38:16 | Data modyfikacji: 2022-07-15 13:19:34.

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:38:16
Data modyfikacji: 2022-07-15 13:19:34
Autor: Magdalena Marczewska
Opublikowane przez: Gops Topolka