Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ


Topólka 22,  87-875 Topólka


telefon 542869068


 


Pracownicy:



1. kierownik GOPS - Izabela Nazdrowicz


2. księgowa - Malwina Rutkowska


3. pracownik socjalny - Magdalena Marczewska


4. pracownik socjalny - Anna Maciejewska


5. pracownik socjalny - Ewa Kwiatkowska


6. inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Katarzyna Wajer


7. podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - Monika Manista


8. pomoc administracyjna - Agnieszka Ratajczyk 


 



 

 

Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski | Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:38:16 | Data modyfikacji: 2018-12-14 13:25:37.
Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:38:16
Data modyfikacji: 2018-12-14 13:25:37
Opublikowane przez: Wojciech Wąsikowski