Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..docx

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2023-01-19 08:56:56.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 Informacja z otwarcia ofert..docx

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-12-29 10:34:46.
Informacja o kwocie na sfinansowanie
 Informacja o kwocie na sfinansowanie..docx

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-12-29 08:50:16.
"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z
AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE"

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA:

NAZWA POSTĘPOWANIA:

"SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE"

INDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

42a16dbf-9da0-4c50-b56b-9e6fa227c9b1

TRYB
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1

STATUS
Opublikowane


Numer ogł oszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00509643/01


Adres strony WWW postępowania
http://www.bip.topolka.pl/index.php?id=46

Data publikacji w miniPortal
21.12.2022 13:36


Nazwa zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce

Adres zamawiającego
- 22

Miasto zamawiającego
Topólka

Województwo zamawiającego
kujawsko-pomorskie

Telefon zamawiającego
+48 542869068, 542869003


Terminy i ustawienia postępowania
1. Etap składania ofert

Termin składania ofert
29.12.2022 09:00

Termin otwarcia złożonych ofert
29.12.2022 09:15

Historia zmian

Zmiany w postępowaniu
1. Data utworzenia: 21.12.2022 13:33
Status postępowania: Robocze
Tytuł postępowania: ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA
OSÓB Z AUTYZMEM) - ŚWIADCZENIOBIORCÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPÓLCE"
Nr referencyjny: 2022/BZP 00509643/01
Strona postępowania: target=_new>http://www.bip.topolka.pl/index.php?id=46


2. Data zmiany: 21.12.2022 13:36
Status postępowania
Robocze → Opublikowane

 

Zmiany w etapach postępowania

1. Data utworzenia: 21.12.2022 13:33
Nazwa etapu : oferta
Data zakończenia etapu: 29.12.2022 09:00
Data otwarcia ofert etapu: 29.12.2022 09:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx

zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty SUO.docx

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunku udziału w postępowaniu (2) SUO.docx

załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SUO.odt

 

Opublikowane przez: Gops Topolka | Data wprowadzenia: 2022-12-21 14:24:57 | Data modyfikacji: 2022-12-21 14:33:31.

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2022-12-21 14:24:57
Data modyfikacji: 2022-12-21 14:33:31
Opublikowane przez: Gops Topolka