Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r.
2018-10-01 14:25:18
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Radziejowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 września 2018 r.
2018-10-01 14:21:53
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Radziejowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 24 września 2018 r.
2018-09-25 13:13:37
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 24 września 2018 r.  ...więcej

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2018-09-21 18:22:50
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych   ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce z dnia 18 września 2018 r.
2018-09-18 09:24:53
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce z dnia 18 września 2018 r.   ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 13 września 2018 r.
2018-09-14 11:09:58
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 13 września 2018 r.  ...więcej

Gminna Komisja Wyborcza w Topólce
2018-09-13 12:00:12
  ...więcej

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
2018-09-13 07:45:54
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r.
2018-09-11 09:24:27
w sprawie zwołania pierwszych posiedzień terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r.
2018-09-11 09:21:14
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzączonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r.
2018-09-03 10:06:33
Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczychds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komi  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r.
2018-09-03 10:00:08
Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepiełnosprawnych.      ...więcej

Zaktualizowana Informacja o liczbie urzędników wyborczych
2018-03-27 14:47:12
  ...więcej

Uchwały i Informacje PKW dotyczące URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-03-14 09:52:17
  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:27:06
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:23:19
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023  ...więcej

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-02-23 13:08:02
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (  ...więcej

2018-02-09 12:05:20
Wyborco sprawdź, czy figurujesz w rejestrze wyborców. W roku bieżącym odbędą się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów   ...więcej

Pokazano 21 - 38 z 38
poprzednie