Zaktualizowana Informacja o liczbie urzędników wyborczych
2018-03-27 14:47:12
  ...więcej

Uchwały i Informacje PKW dotyczące URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-03-14 09:52:17
  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:27:06
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w kadencji 2018-2023  ...więcej

Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023
2018-02-27 09:23:19
Obwieszczenie - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023  ...więcej

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR KANDYDATÓW NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-02-23 13:08:02
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (  ...więcej

2018-02-09 12:05:20
Wyborco sprawdź, czy figurujesz w rejestrze wyborców. W roku bieżącym odbędą się wybory samorządowe do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów   ...więcej

Pokazano 21 - 26 z 26
poprzednie