Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zapytania ofertowe
- Statut
- Regulamin
- Sprawozdanie finansowe
- Zarządzenia
- Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
- Zamówienia publiczne
- Rekrutacja
- Wnioski do pobrania
° Centrum Usług Wspólnych
° Gminny Ośrodek Kultury
° Szkoły
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej strona główna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Topólka 22,  87-875 Topólka

telefon 542869068, 530 736 372

 

 

Pracownicy:

1. kierownik GOPS - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce Magdalena Szcześniak

2. starszy pracownik socjalny - Małgorzata Wojewoda

3.  pracownik socjalny - Katarzyna Ratajewska

4. pracownik socjalny - Ilona Matusiak

5. inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego - Agnieszka Ratajczyk

6. inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Monika Manista

 

Asystent rodziny- Liliana Balcerak

 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 09:38:16 Informację zaktualizowano 2024-04-24 08:55:20, wprowadzający: Gops Topolka, autor: Magdalena Marczewska

Zobacz:
 Rekrutacja .  Wnioski do pobrania .  Świadczenia rodzinne i opiekuńcze .  Zarządzenia .  Sprawozdanie finansowe .  Regulamin .  Statut .  Zapytania ofertowe .  Zamówienia publiczne . 
wersja do druku