Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy strona główna 

Sesje Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania radnych LX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-22 14:30:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LIX/24 Rady Gminy Topólka z dnia 13 lutego 2024 r.

Protokół Nr LIX/24

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-22 14:27:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2024 roku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 11:02:11, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 22 marca 2024 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-15 10:57:48, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LVIII/24 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2024 r.

Protokół Nr LVIII/24

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 14:29:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LVII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LVII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 14:17:33, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LVI/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LVI/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 14:11:01, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 7 grudnia 2023 r.

Protokół Nr LV/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 08:40:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych LIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-22 13:18:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji za

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-06 12:36:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 lutego 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-06 12:34:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych LVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-05 10:27:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/340/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/341/23 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-25 14:24:29, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2024 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy Topólka dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-25 14:21:33, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych LVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-05 09:51:23, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych LVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-05 09:49:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2024

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-21 14:01:01, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-21 14:00:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych LV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-20 13:50:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 14:10:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Topólka

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 14:04:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LIV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r.

Protokół Nr LIV/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 12:12:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr LIV/23 Rady Gminy Topólka z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-01 13:18:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Dębianki gm. Topólka

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Topólka na lata 2024 –2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/117/20 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior + w Topólce”

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-30 13:35:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-30 13:30:06, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych z LIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-30 12:51:15, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r.

Protokół Nr LIII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-16 12:10:53, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2024 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 13:10:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 listopada 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 12:56:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr LIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12 października 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-26 12:45:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych z LIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-19 08:20:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r.

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-13 11:16:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr LII/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-10 07:51:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt uchwały na LIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-06 11:08:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomieni o LIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 października 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-06 11:05:49, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr LII/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Protokół Nr LI/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-02 07:57:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Wykaz imiennego głosowania radnych z LII Sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2023 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-29 13:09:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 26 września 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Topólka

- projekt Statutu Gminy Topólka

- mapa Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 12:44:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 26 września 2023 r.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 12:29:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr LI/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-18 10:08:10, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr L/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r.

Protokół Nr L/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-29 12:47:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na LI Sesję rady Gminy Topólka w dniu 28 czerwca 2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

- Załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka - Raport o stanie Gminy za 2022 r.

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2022 rok

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”.

- Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2022”

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-21 13:27:52, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-21 13:05:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr L/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:30:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLIX/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Protokół

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-01 12:51:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 30 maja 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/283/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-23 13:47:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 30 maja 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-23 13:40:49 Informację zaktualizowano 2023-05-23 13:41:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLIX/23 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 11:22:33 Informację zaktualizowano 2023-04-28 11:22:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLVIII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23 marca 2023 r.

Protokół Nr XLVIII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-14 11:52:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-06 13:39:38 Informację zaktualizowano 2023-05-23 13:38:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 13 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-06 13:37:14 Informację zaktualizowano 2023-05-23 13:39:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLVIII/23 Sesji rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-04 13:45:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLVII/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27 stycznia 2023 r.

Protokół Nr XLVII/23

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-24 11:44:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2023 roku”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Topólka

Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Promocji Rady Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-16 12:10:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 23 marca 2023 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-16 12:01:52, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLVII/23 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-02 11:37:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r.

Protokół Nr XLVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 09:55:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2026

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nie

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 14:00:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 stycznia 2023 r.  

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 13:50:21, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-13 13:21:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Protokół Nr XLV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-30 11:41:16 Informację zaktualizowano 2022-12-30 11:41:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2023

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topó

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023

Załącznik do uchwaly w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2023 - Program

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-21 14:42:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-21 14:38:38, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLV/22 Sesji rady Gminy Topólka z dnia 9 grudnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-21 12:23:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLIV Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.

Protokół Nr XLIV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-13 09:01:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLIV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 12:25:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 10:48:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 9 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-02 10:48:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Protokół Nr XLIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 11:51:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na rok 2023 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do zwrotu kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 12:08:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 16 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 12:06:22 Informację zaktualizowano 2022-11-09 12:08:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 października 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 13:54:46 Informację zaktualizowano 2022-11-04 14:08:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2022 r.

Protokół Nr XLII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-12 09:59:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLII Sesji Rady Gminy Topólka z 28 września 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 13:58:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 13:58:08, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 października 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-06 13:47:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Protokół Nr XLI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-30 12:38:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profikaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topól

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do projektu uchwały zmieniające uchwałę Nr XXXIX/243/22 z 7 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-21 12:31:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 września 2022 r.

Informacja o sesji dla mieszkańców

Zawiadomienie o sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-21 12:27:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XLI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 31 sierpnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 09:05:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2022 r.

Protokół Nr XXXX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 12:23:41, wprowadzający: Ewelina Waszak
Projekty uchwał na XXXXI Sesję Rady Gminy
Topólka w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w Publiczne Przedszkole w Topólce

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2022/2023

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodo

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-24 12:35:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o XXXXI Sesji Rady Gminy Topólka w
dniu 31 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-24 12:32:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski

Projekt protokołu Nr XXXX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z 19 lipca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 08:20:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Protokół Nr XXXIX/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-19 11:55:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wy

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 12:57:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 19 lipca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-12 12:52:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXIX/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 09:59:44, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Protokół Nr XXXVIII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-13 10:10:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Topólka oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła

Projekt uchwałayw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Topólka wpisanych do rejestru zabytków

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2021”

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 12:28:03, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 7 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-31 12:22:02, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVIII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 08:41:09, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr XXXVII/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 13:10:28, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:31:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 5 maja 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:27:55, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVII/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 08:33:31, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXVI/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 08:43:43, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 10:42:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 10:40:13, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXVI/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 25 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-07 09:02:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół nr XXXV/22 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Protokół Nr XXXV/22

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-31 13:13:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025

Projekt uchwały zmienijacej uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 10:55:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 25 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-22 10:50:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 11 marca 2022 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 13:46:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 13:19:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku.”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-04 13:10:38, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 11 marca 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-04 13:05:20, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 13:50:09 Informację zaktualizowano 2022-01-21 13:50:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  Poprzednie . 
wersja do druku