Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady strona główna 

Sesje Rady
projekty uchwał na VII sesję rady gminy
 Projekty uchwał na VII sesję rady gmuny
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 13:53:08 Informację zaktualizowano 2019-06-19 13:59:28, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 czerwca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 13:46:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 maja 2019r.

Imienne wykazy głosowania radnych na Vi sesji rady gminy Topólka 28 maja 2019r.

 Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:41:02 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:43:43, wprowadzający: Anna Wasiak

1. odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

plan sieci szkół

Bielki

Borek

Chalno

Czamanin

Czamanin-Kolonia

Czamaninek

Galonki

Głuszynek

Kamieniec

Kamieńczyk

Kozjaty

Miłachówek

Orle

Paniewek

Paniewo

Sadłóg

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Sierakowy

Topólka

Torzewo

Wola Jurkowa

Znaniewo

uchylająca uchwałę

zmiany w budżecie

ocena zasobów pomocy społecznej

 Zawiadomienie o terminie VI, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 maja 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:59:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2019r.
 Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 13:43:24, wprowadzający: Anna Wasiak
7. projekt uchwały
 uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:56:17, wprowadzający: Anna Wasiak
6. projekt uchwały
 uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:53:55, wprowadzający: Anna Wasiak
5. projekt uchwały
 uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:44:50 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:45:16, wprowadzający: Anna Wasiak
4. projekt uchwały
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:29:03 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:33:38, wprowadzający: Anna Wasiak
3. projekt uchwały
 uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:23:17 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:23:49, wprowadzający: Anna Wasiak
2. projekt uchwały
 uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:18:51, wprowadzający: Anna Wasiak
1. projekt uchwały
 projekt uchwały w sprawiew szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:15:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Sprawozdanie GOPS
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2018 r. z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2019 r. w gminie Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:09:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie V, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie (z projektami uchwał) o terminie V, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:04:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady
Gminy 15 marca 2019r. z
 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Gminy 15 marca 2019r
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 08:40:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 marca 2019r..
 Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 08:33:29 Informację zaktualizowano 2019-03-26 15:20:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie IV, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie z projektami uchwał o terminie IV, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 15 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 13:41:43 Informację zaktualizowano 2019-03-07 13:49:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na III Sesji w dniu 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:46:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 26 lutego 2019r..
 Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:44:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie III, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie( z projektami uchwał) o terminie III, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 14:40:14 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:41:45, wprowadzający: Anna Wasiak

Zobacz:
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   Poprzednie
wersja do druku