Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady strona główna 

Sesje Rady
Poprawienie omyłki pisarskiej w projekcie
uchwały nr IX/.../19 w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość
i warunki przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród
 Sprostowanie omyłki pisarskiej w projekcie uchwały.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 08:12:59 Informację zaktualizowano 2019-09-27 08:33:51, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zawiadomienie o IX sesji, w VIII kadencji Sesji
rady Gminy

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Topólka w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Topólka

Projekt uchwały Nr IX/.../19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośc i szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli

Projekt uchwały Nr IX/.../19 zmieniającej uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu

Projekt uchwały Nr IX/.../19 zmieniającej uchwałę Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

 Zawiadomienie o sesji IX, w VIII kadencji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 15:07:42, wprowadzający: Ewelina Waszak
Protokół Nr VIII/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 27 sierpnia 2019r

Protokół Nr VIII z 27 sierpnia 2019.pdf

Przebieg głosowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 08:23:53 Informację zaktualizowano 2019-09-18 08:27:34, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy

1 Program Rewitalizacji.

2 dzierżawa nieruchomości

3 projekt regulaminu dostarczania wody

4 Zmiany WPF

5 zmiany w budżecie gminy

6 związek samorządów polskich

 Zawiadomienie o terminie VIII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 sierpnia 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 11:05:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokoł Nr VII/19 Sesji Rady Gmiuny Topólka z
27 czerwca 2019 roku
 + VII Protokoł Sesji rady Gminy z 27 czerwca 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 14:16:26 Informację zaktualizowano 2019-07-12 14:21:18, wprowadzający: Anna Wasiak
projekty uchwał na VII sesję rady gminy
 Projekty uchwał na VII sesję rady gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 13:53:08 Informację zaktualizowano 2019-06-26 09:47:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie VII, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 27 czerwca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 13:46:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 maja 2019r.

Imienne wykazy głosowania radnych na Vi sesji rady gminy Topólka 28 maja 2019r.

 Protokół Nr VI/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 10:41:02 Informację zaktualizowano 2019-06-12 10:43:43, wprowadzający: Anna Wasiak

1. odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

plan sieci szkół

Bielki

Borek

Chalno

Czamanin

Czamanin-Kolonia

Czamaninek

Galonki

Głuszynek

Kamieniec

Kamieńczyk

Kozjaty

Miłachówek

Orle

Paniewek

Paniewo

Sadłóg

Sadłużek

Świerczyn

Świerczynek

Sierakowy

Topólka

Torzewo

Wola Jurkowa

Znaniewo

uchylająca uchwałę

zmiany w budżecie

ocena zasobów pomocy społecznej

 Zawiadomienie o terminie VI, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 maja 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 13:59:27, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 29 marca 2019r.
 Protokół Nr V/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 13:43:24, wprowadzający: Anna Wasiak
7. projekt uchwały
 uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:56:17, wprowadzający: Anna Wasiak
6. projekt uchwały
 uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:53:55, wprowadzający: Anna Wasiak
5. projekt uchwały
 uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:44:50 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:45:16, wprowadzający: Anna Wasiak
4. projekt uchwały
 w sprawie zmian w uchwale Nr II/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:29:03 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:33:38, wprowadzający: Anna Wasiak
3. projekt uchwały
 uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:23:17 Informację zaktualizowano 2019-03-22 09:23:49, wprowadzający: Anna Wasiak
2. projekt uchwały
 uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:18:51, wprowadzający: Anna Wasiak
1. projekt uchwały
 projekt uchwały w sprawiew szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:15:08, wprowadzający: Anna Wasiak
Sprawozdanie GOPS
 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2018 r. z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań na 2019 r. w gminie Topólka
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:09:04, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie V, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie (z projektami uchwał) o terminie V, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 09:04:59, wprowadzający: Anna Wasiak
Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady
Gminy 15 marca 2019r. z
 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Gminy 15 marca 2019r
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 08:40:16, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 marca 2019r..
 Protokół Nr IV/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 08:33:29 Informację zaktualizowano 2019-03-26 15:20:49, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie IV, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie z projektami uchwał o terminie IV, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 15 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 13:41:43 Informację zaktualizowano 2019-03-07 13:49:52, wprowadzający: Anna Wasiak
Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na III Sesji w dniu 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:46:29, wprowadzający: Anna Wasiak
Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 26 lutego 2019r..
 Protokół Nr III/19 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 14:44:02, wprowadzający: Anna Wasiak
Zawiadomienie o terminie III, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie( z projektami uchwał) o terminie III, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 26 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 14:40:14 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:41:45, wprowadzający: Anna Wasiak

Zobacz:
   2018 r.
   2017 r.
   2016 r.
   2015 r.
   Poprzednie
wersja do druku