Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Imienny wykaz głosowań radnych
 Imienny wykaz głosowań radnych na Sesji w dniu 28 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 10:02:13 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:10:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr II/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 grudnia 2018 r.
 Protokół Nr II/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 09:59:26 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:09:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o terminie II, w VIII kadencji,
Sesji Rady Gminy

projekt uchwały w sprawie przyjecia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu orzeciwdziaółania narkomanii w gminie Topólka na rok 2019

projekt uchwa ły w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy Topólka na rok 2019

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Gminy Topólka z 29 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Topólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiaty radziejowskiego"

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2018-2021

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019-2022

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

 Zawiadomienie o terminie II, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 grudnia 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 13:14:32 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:09:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr I/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 23 listopada 2018 r.
 Protokół Nr I/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 23 listopada 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 14:21:08 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:09:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr XXXI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 15 listopada 2018 r.
 SKMBT_423181123145501.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 14:12:36 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:08:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o terminie I, w VIII kadencji, Sesji
Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie I, w VIII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 08:57:56 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:08:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o terminie XXXI, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXXI, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 14:55:00 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:08:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr XXX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 28 września 2018 r.
 Protokół Nr XXX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 13:46:35 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:05:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr XXIX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
dnia 10 sierpnia 2018 r.
 Protokół Nr XXIX/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 15:01:34 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:05:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o terminie XXX, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXX, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 13:15:17 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:04:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o terminie XXIX, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXIX, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 14:33:39 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:04:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokół Nr XXVIII/18 Sesji Rady Gminy Topólka
z 28 czerwca 2018 r.
 Protokół Nr XXVIII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 28 czerwca 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:18:46 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:03:37, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Sprostowanie do PROTOKOŁU Nr XXVII/18 Sesji Rady
Gminy Topólka z dnia 22 maj 2018 r.
 Sprostowanie do PROTOKOŁU Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 22 maj 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:11:04 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:03:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokoł Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 maja 2018r.
 Protokoł Nr XXVII/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 maja 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:02:04 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:02:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o treminie XXVII, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXVII, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 14:23:56 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:02:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokoł Nr XXVI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 marca 2018r.
 Protokoł Nr XXVI/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 marca 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 15:04:04 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:01:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o treminie XXVI, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXVI, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 11:12:02 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:01:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Protokoł Nr XXV/18 Sesji Rady Gminy Topólka z
22 lutego 2018r.
 Protokoł Nr XXV/18 Sesji Rady Gminy Topólka z 22 lutego 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 13:28:19 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:01:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zawiadomienie o treminie XXV, w VII kadencji,
Sesji Rady Gminy
 Zawiadomienie o terminie XXV, w VII kadencji, Sesji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 10:32:50 Informację zaktualizowano 2019-03-13 08:00:42, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku