Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° Poprzednie
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy > 2021 r. strona główna 

2021 r.

Protokół Nr XXXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

Protokół Nr XXXIII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-31 11:08:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 grudnia 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 12:11:47, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025tniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Topólka na rok 2022

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 15:34:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 28 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 15:33:52, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

Protokół Nr XXXII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-21 15:29:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXIII/21 Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 grudnia 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-08 15:03:42, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-08 12:19:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXII/21 Rady Gminy Topólka z dnia 18 listopada 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 10:31:40, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXXI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r.

Protokół Nr XXXI/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 11:19:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXXI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 27 października 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-15 12:10:39, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 18 listopada 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień w tym podatku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2022 na obszarze Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, 6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, 6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu gminy Topólka

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju wsi Emilianowo

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 09:42:14, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 18 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 09:29:33 Informację zaktualizowano 2021-11-10 09:37:17, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 20 września 2021 r.

Protokół Nr XXX/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-29 12:14:34, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 27 października 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących właśność gminy Topólka

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 14:30:05, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 27 października 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 14:26:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 20 września 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-24 13:17:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r.

Protokół Nr XXIX/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-21 11:05:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt uchwały na XXX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 20 września 2021 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:34:59, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 20 września 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:31:25, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:12:00, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół NR XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r.

Protokół Nr XXVIII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-07 10:53:26, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 3 września 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Topólka na rok szkolny 2021/2022

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2021-2026

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-27 12:02:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 3 września 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-27 11:59:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu nr XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 15 lipca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:56:32, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r.

Protokół Nr XXVII/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-16 09:55:26, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 15 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Topólka

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 2020 rok

w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Topólka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 12:44:12, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 15 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 12:41:40, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 13:47:24, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXVI/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r.

Protokół Nr XXVI/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-02 12:24:35, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt uchwały na XXVII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 11:24:19, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXVII/21 Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 11:20:27, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXVI/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 11:14:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Protokół Nr XXV/21

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-11 10:42:45, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Topólka za rok 2020"

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Topólka na lata 2021-2026"

Załącznik do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 14:06:57, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 8 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 14:02:37, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 12 maja 2021 r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 11:41:22, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIV/21
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 11:52:15, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-05 13:46:58, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 12 maja 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-05 13:44:41, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu Nr XXIV/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

Projekt protokołu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-23 12:03:04, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wykaz imiennego głosowania radnych

 Protokół Nr XXIII/21
Data wprowadzenia informacji 2021-04-02 11:10:07, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących oganu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Topólka oraz jej wysokości

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 14:09:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 marca 2021 r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-22 14:06:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekt protokołu nr XXIII/21 Sesji Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021r.

Projekt protokołu

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 13:51:16, wprowadzający: Ewelina Waszak

Protokół Nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Topólka z dnioa 28 grudnia 2020 r.

Protokół Nr XXII/20

Wykaz imiennego głosowania radnych

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 09:42:36, wprowadzający: Ewelina Waszak

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 09:44:56, wprowadzający: Ewelina Waszak

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Topólka w dniu 29 stycznia 2021r.

Zawiadomienie o sesji

Informacja o sesji dla mieszkańców

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 09:41:35, wprowadzający: Ewelina Waszak
wersja do druku