Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
° Wybory uzupełniające do Senatu RP 2024
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
° Wybory samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
° Wybory do parlamentu UE 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory parlamentarne 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory do parlamentu UE 2014
° Wybory parlamentarne 2011
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory samorządowe 2006
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory do parlamentu UE 2019 strona główna 

Wybory do parlamentu UE 2019
Wyniki głosowania i frekwencja wyborcza

Wyniki głosowania w Gminie Topólka 


Frekwencja w Obwodowych Komisjach Wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 08:35:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 wynosi 25,53 %

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-26 17:05:40 Informację zaktualizowano 2019-05-26 17:06:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 wynosi 13,70 %

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-26 12:12:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych
 Postanowienie-83_19 - zwolanie_posiedzen_komisji
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:58:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie-82_19-powolanie_komisji_obwodowych.pdf

załącznik do Postanowienia 82_19-Topólka.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:12:30 Informację zaktualizowano 2019-05-07 08:14:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z
dnia 26 kwietnia 2019 r.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:13:47 Informację zaktualizowano 2019-04-26 15:14:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o miejscach do bezpłatnego
umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów

 

 Informacja o miejscach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 09:02:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 08:00:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 07:58:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019r.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 07:43:40, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku