Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
° Wybory samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
° Wybory do parlamentu UE 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory parlamentarne 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory do parlamentu UE 2014
° Wybory parlamentarne 2011
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory samorządowe 2006
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
Wyniki pierwszego głosowania w drugiej turze w
gminie Topólka

>>Wyniki głosowania w drugiej turze w gminie Topólka<<

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 10:50:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie ponownym głosowaniu na godzinę 17:00 wynosi 51,11 %

 

Frekwencja w obwodach:
1. Kamieniec 44,72 %
2. Paniewo 44,78 %
3. Topólka 50,60 %
4. Znaniewo 61,15 %
5. Sierakowy 51,29 %
6. Orle 63.76 %
7. Topólka 45,23 %

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-12 17:04:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie ponownym głosowaniu na godzinę 12:00 wynosi 25,96 %

 

Obowdy:

1. Kamieniec 21 %
2. Paniewo 20 %
3. Topólka 24 %
4. Znaniewo 33 %
5. Sierakowy 26 %
6. Orle 38 %
7. Topólka 26 %

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-12 12:14:17 Informację zaktualizowano 2020-07-12 12:14:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 20:47:38 Informację zaktualizowano 2020-06-30 20:49:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Wyniki pierwszego głosowania w gminie Topólka

 >>Wyniki pierwszego głosowania w gminie Topólka<<

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 09:32:20 Informację zaktualizowano 2020-06-29 09:34:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi 44,57 %

 
OBWODY:

1. Kamieniec

41 %
2. Paniewo
40 %
3. Topólka
45 %
4. Znaniewo
49 %
5. Sierakowy
42 %
6. Orle
56 %
7. Topólka
44 %
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 17:06:46 Informację zaktualizowano 2020-06-28 17:20:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi 22,19 %

OBOWDY:

1. Kamieniec 17 %
2. Paniewo 18 %
3. Topólka 21 %
4. Znaniewo 26 %
5. Sierakowy 24 %
6. Orle 23 %
7. Topólka 27 %
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 12:06:20 Informację zaktualizowano 2020-06-28 17:18:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 08:09:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 08:05:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 99/2020 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I

Postanowienie Nr 79/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Topólka

Postanowienie_Nr 99 Komisarz Wyborczego we Włocławku I

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 07:54:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 17:38:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 79/2020 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I

Postanowienie Nr 79/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeńobwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 79/2020 - KWI

załącznik do postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 07:56:14 Informację zaktualizowano 2020-06-17 07:57:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołani obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I


z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołani obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Załącznik nr 101 - gm. Topólka

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 07:39:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 11:28:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I


z dnia 12 czerwca 2020 r.


o dodatkowych zgłoszeniach na członków OKW

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 19:22:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka

o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie o obwodach głosowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:24:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW PREZYDENTA RP W DNIU 28.06.2020 R.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYBORAMI PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R. (W TYM NA TEMAT UPRAWNIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH), MOŻNA
UZYSKAĆ W URZĘDZIE GMINY TOPÓLKA, TOPÓLKA 22, 87-875 TOPÓLKA
POKÓJ NR 5 w GODZINACH PRACY URZĘDU: 7.15-15.15.

INFORMACJI UDZIELA JOANNA KOSIŃSKA - PEŁNOMOCNIK DS. WYBORÓW.
POD WSKAZANYM WYŻEJ ADRESEM (oraz niżej wskazanymi adresami poczty elektronicznej)
MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO
GŁOSOWANIA.
TEL. 542869777, E-MAIL: sekretarz@topolka.pl, SKRZYNKA ePUAP: /65c39cafem/skrytka

ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE NR 10, TEL. 542869069, E-MAIL: elud@topolka.pl, 

SKRZYNKA ePUAP: /65c39cafem/skrytka

 

Joanna Kosińska

 Pełnomocnik ds. Wyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 15:02:53 Informację zaktualizowano 2020-06-08 15:07:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

INFORMACJA

dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona może dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Topólka, Topólka 22 do 12 czerwca 2020 r. do 15:15, na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmienionej uchwałą nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.
Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy (Uwaga: sposób dokonywania zgłoszeń jak w przypadku komitetów wyborczych).
Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób niebudzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail. Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Topólka:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kamieńcu;
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Paniewie;
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Topólce;
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Znaniewie;
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Sierakowach;
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Orlu;
7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Topólce.

Szczegółowe informację dotyczące przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod nr telefonu 542869777.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW przyjmowane są w biurze nr 5 Urzędu Gminy Topólka

 

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - komitety wyborcze

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - wyborcy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 12:21:48 Informację zaktualizowano 2020-06-12 11:21:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 11:30:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 11:29:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 11:28:35, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja o możliwości głosowania
korespondencyjnego

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 12:52:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


z dnia 3 czerwca 2020 r.


w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 12:45:54 Informację zaktualizowano 2020-06-05 12:48:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 09:04:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na PREZYDENTA RP

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 10:12:07 Informację zaktualizowano 2020-04-17 10:14:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 11:20:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Topólka o
obwodach głosowania

Obwieszczenie o obwodach głosowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 10:07:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach

 


 

 Załącznik do uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 18:25:59, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2020 r.

 


 

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 18:19:00 Informację zaktualizowano 2020-03-27 18:24:03, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

 


 

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 17:55:08 Informację zaktualizowano 2020-03-27 18:17:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku