Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
° Wybory samorządowe 2024
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
° Wybory do parlamentu UE 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory parlamentarne 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory do parlamentu UE 2014
° Wybory parlamentarne 2011
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory samorządowe 2006
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory samorządowe 2024 strona główna 

Wybory samorządowe 2024
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-10 13:51:01, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-10 13:47:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 17:00 wynosi  52,05 %


Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

51,12 %

2

Paniewo

51,18 %

3

Topólka

48,77 %

4

Znaniewo

54,10 %

5

Sierakowy

51,79 %

6

Orle

52,75 %

7

Topólka

55,84 %

 

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-07 17:04:30 Informację zaktualizowano 2024-04-07 17:13:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

Frekwencja wyborcza w gminie na godzinę 12:00 wynosi 23,94 %

Frekwencja w poszczególnych obwodach:

1

Czamanin

24,11 %

2

Paniewo

22,64 %

3

Topólka

21,92 %

4

Znaniewo

27,43 %

5

Sierakowy

22,31 %

6

Orle

19,74 %

7

Topólka

27,92 %

 

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-07 12:07:52 Informację zaktualizowano 2024-04-07 12:08:22, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 203/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 203/2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-20 08:09:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 18 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 12:55:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 18 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-18 12:48:51, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 16:28:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 6/24 Gminnej Komisji Wyborczej w
Topólce z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Topólka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 6/2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 16:24:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce z
dnia 14 marca 2024 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 09:25:24 Informację zaktualizowano 2024-03-14 09:26:31, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku
I z dnia 13 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Radziejowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 07:23:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 13 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-14 07:20:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I z
dnia 12 marca 2024 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-13 14:21:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z
dnia 12 marca 2024 r.

o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego

KOMUNIKAT

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-13 14:18:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA o bezpłatnym transporcie do lokali
wyborczych

Informujemy, że do 25 marca 2024 roku (poniedziałek) można zgłaszać zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta. Wyborca, który nie zgłosił zamiaru skorzystania z transportu przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar skorzystania z transportu w ponownym głosowaniu do 16 kwietnia 2024 roku (wtorek).

Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: usc@topolka.pl, telefonicznie: 542869069 lub osobiście w Urzędzie Gminy Topólka, biuro nr 10.


Przy zgłoszeniu należy podać:


- imię (imiona) i nazwisko,
- nr PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania,
- wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.


Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-13 13:35:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 192/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 192/2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-13 07:25:26, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 191/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie o powołaniu OKW

załącznik do postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-13 07:18:04, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z
dnia 8 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-08 15:19:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 5/24 Gminnej Komisji Wyborczej w
Topólce z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA TOPÓLKA w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 5/24

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-07 09:38:34, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie wezwania do usunięcia wad formalnych zgłoszenia listy kandydatów na radnych komiteru wyborczego pod nazwą Konitet Wyborczy Wyborców Nasza Topólka w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 4 GKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 16:11:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego pod nazwą: Komitet Wyborczy Wyborców NASZA TOPÓLKA w okręgu wyborczym Nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 3 GKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-04 14:44:34 Informację zaktualizowano 2024-03-04 14:45:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-03-01 12:29:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce

o składzie, siedzibie i dyżurach

informacja_o_skladzie_i_dyzurach komisji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 14:58:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Topólka z dnia 27
lutego 2024 r.

Obwieszczenie Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

A3_obwieszczenie_o_obwodach_041107.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 13:10:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 168/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce

Postanowienie Nr 168/2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 07:54:15, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Postanowienie Nr 185/2024 Komisarza Wyborczego we
Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 185/2024

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-27 07:50:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała nr 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lutego

w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała nr 43-2024-regulamin_TKW_obkw.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 07:43:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Uchwała nr 58/2024 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 lutego

w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

Uchwała_58_2024-wytyczne dla tkw do dnia głosowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-23 07:41:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Topólka z dnia 7
lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Topólce w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-08 11:47:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.

o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

KOMUNIKAT

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 11:55:11, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we
Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 11:50:07, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
K O M U N I K A T

Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.


o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

KOMUNIKAT

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 11:47:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-30 11:41:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 12:38:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 12:36:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku