Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Topólka  www.topolka.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Rekrutacja
Informacje bieżące
Nieodpłatna pomoc prawna
Petycje
Organy
Rada Gminy Topólka
Komisje Rady Gminy
Posiedzenia Komisji Rady Gminy
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Transmisje Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta - kadencja IX
° Zarządzenia Wójta - kadencja VIII
° 2023 r.
° 2022 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° Poprzednie
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona Środowiska
Ocena jakości wody
Strategia rozwoju Gminy Topólka
Rolnictwo i łowiectwo
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Działalność regulowana
Spis Rolny 2020
Pozostałe
Inne
Druki do pobrania
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Zamówienia publiczne
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
WYBORY
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta - kadencja IX > 2023 r. strona główna 

2023 r.
Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Topólka, Czmanin, Czamanin-Kolonia, Czamaninek gm. Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.56.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:16:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych rozliczjącego zaliczkę dla zadania pod nazwą: "Budowa łącznika między Gminny Ośrodkiem Kultury, a Urządem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kutury oraz utwarzeniem placu".

Zarządzenie Nr 0050.55.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:12:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robó budowlanych rozliczającego zaliczkę dla zadania pod nazwą: "Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażeni, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budosą szamba."

Zarządzenie Nr 0050.54.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-19 14:02:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.53.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:18:50, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.52.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:17:47 Informację zaktualizowano 2023-12-19 13:56:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.51.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-08 13:17:28 Informację zaktualizowano 2023-12-19 13:51:19, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn.: "Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Topólka".

Zarządzenie Nr 0050.50.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-22 13:57:09, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Topólka na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-16 07:49:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2024-2028

Zarządzenie Nr 0050.48.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-16 07:45:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.47.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 11:53:52, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zamiany składu Zespołu Interdyscyplinatnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.46.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-14 11:43:57, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zarządzenie Nr 0050.45.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-07 13:26:30, wprowadzający: Ewelina Waszak
Zarządzenie Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadnia pod nazwą "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z czyszczeniem orurowania na SUW w Paniewie".

Zarządzenie Nr 0050.44.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:42:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.43.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:39:38 Informację zaktualizowano 2023-11-14 15:08:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.42.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:39:21 Informację zaktualizowano 2023-11-14 11:59:38, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zarządzenie Nr 0050.41.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-06 10:34:14, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 października 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 10:39:27, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:23:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.38.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:19:28 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:05:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 września 2023 r.

w sprawie okreśenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Topólka na 2024 rok oraz projektu WPF na rok 2024 i lata następne

Zarządzenie Nr 0050.37.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-11-03 07:19:07 Informację zaktualizowano 2023-11-15 07:44:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-10 10:53:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:22:06, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31.08.2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.34.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:21:07 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:50:21, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.33.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:54 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:45:30, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Topólka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-13 10:20:37 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:37:45, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-08 14:35:43, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 lipca 2023

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:51:58, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lipca 2023 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.29.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:20 Informację zaktualizowano 2023-11-14 15:11:00, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Dostawa wraz ze słupem, fundamentem i montażem lamp solarnych w miejscowości Borek, Czamanin, Topólka, Kamieniec, Chalno, Dębianki, Świnki, Świerczyn, Paniewek, Sadłużek gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.28.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:50:00 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:33:49, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.27.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-31 14:49:43 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:30:29, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 06 lipca 2023 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.26.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:25:23, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Naprawa dróg gminnych (dwukrotnie grysowanych) bitumicznych i asfaltowych na terenie gminy Topólka w 2023 roku"

Zarządzenie Nr 0050.25.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-10 10:23:16 Informację zaktualizowano 2023-10-10 10:24:41, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:49:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa chodniaka w ciągu drogi powiatowej Nr 2814C Samszyce - Izbica Kuj. w m. Galonki, gm. Topólka"

Zarządzenie Nr 0050.23.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 08:48:05 Informację zaktualizowano 2023-07-10 10:20:48, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.22.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:49:02, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce

Zarządzenie Nr 0050.21.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 14:43:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.20.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:28:28, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany i ustalenia numeracji porządkowej w miejscowości Orle (wieś)

Zarządzenie Nr 0050.19.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:26:11 Informację zaktualizowano 2023-11-14 07:22:33, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany i ustalenia numeracji porządkowej w miejscowości Dębianki (wieś)

Zarządzenie Nr 0050.18.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 07:25:54 Informację zaktualizowano 2023-11-14 07:19:47, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 1 kwartał 2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:28:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

zmieniające uchwałę nr XLVI/28/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2023

załączniki do Zarządzenia Nr 0050.16.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 13:26:24 Informację zaktualizowano 2023-05-30 11:49:25, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-24 10:27:36, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.14.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:04:24, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obieków małej architektury na placach zabaw w Topólce, Sierakowach, Orlu oraz na plaży w Orlu.

Zarządzenie Nr 0050.13.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:03:17 Informację zaktualizowano 2023-04-26 10:16:13, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.12.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:59 Informację zaktualizowano 2023-05-30 12:27:54, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.11.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:42 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:18:46, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Topólka do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.10.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:02:08 Informację zaktualizowano 2023-04-24 10:25:05, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Ragulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.09.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:01:08 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:14:12, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.08.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Topólka

Zarządzenie Nr 0050.8.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 14:00:51 Informację zaktualizowano 2023-11-14 12:11:53, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.07.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.07.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:53:56, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.06.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych sprzętów silnikowych

Zarządzenie Nr 0050.06.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 10:45:10, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Gminie Topólka w 2023 roku oraz dla celów rocznej korekty prawa odliczania podatku VAT za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-23 08:04:44, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Torzewie, gm. Topólka" - Etap II.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:28:08, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:25:38 Informację zaktualizowano 2023-03-23 08:00:39, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Topólka
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:24:09 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:58:17, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka
z 30 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-01 12:23:49 Informację zaktualizowano 2023-03-23 07:51:32, wprowadzający: Wojciech Wąsikowski
wersja do druku